Jasa PPAT

Pengurusan :

 • Akta Jual Beli (AJB)
 • Akta Tukar Menukar
 • Akta Hibah
 • Akta Pemasukan Ke Dalam Perusahaan (Inbreng)
 • Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)
 • Akta Pemberian Hak Guna Bangunan / Hak Pengelolaan Di Atas Tanah Hak Milik
 • Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)
 • Pengurusan proses peningkatan dan/atau penurunan Hak atas Sertipikat
 • Proses balik nama waris dalam Sertipikat
 • Pengecekan Sertipikat
 • Persertipikatan atas tanah
 • Pengurusan pergantian Sertipikat yang hilang
 • Perpanjangan masa berlaku Sertipikat
 • Balik Nama Sertipikat
 • Roya (Penghapusan Hak tTertanggung atas Sertipikat)