Apakah yang dimaksud dengan Keterangan Ahli Waris ?

Apakah yang dimaksud dengan Keterangan Ahli Waris ?